רשימת בתי משפט בישראל

נכתב ע"י

בית המשפט העליון

בתי משפט מחוזיים

בתי דין לעבודה

בתי משפט שלום - מחוז תל אביב

בתי משפט שלום - מחוז מרכז

בתי משפט שלום - מחוז דרום

בתי משפט שלום - מחוז ירושלים

בתי משפט שלום - מחוז חיפה

בתי משפט שלום - מחוז נצרת