נאלצת להתפטר מהעבודה? יתכן שמגיעים לך פיצויי פיטורים!

רובנו יודעים כי עובד שפוטר לאחר שעבד שנה אחת ברציפות אצל מעביד אחד (או במקום עבודה אחד), זכאי לקבל ממעבידו פיצויי פיטורים. אך האם ידעתם כי במקרים מסויימים הינכם זכאים לפיצויים אלה גם כאשר התפטרתם?

נכתב ע"י

חוק פיצויי פיטורים קובע שורה של מצבים בהם רואים התפטרות של עובד כפיטורים – דבר המזכה את העובד בפיצויי פיטורים. הרשימה שלהלן מביאה תמצית של מרבית מצבים אלה. לשם הנוחות, המצבים מחולקים עפ"י נושאם.

יודגש כי הרשימה שלהלן באה להציג בקיצור נמרץ את סוגי המצבים; החוק קובע תנאים נוספים לשם התקיימות כל אחד מהם, והרשימה אינה מתיימרת לסכם את כל תנאים אלה.

תנאי עבודה

בריאות וגיל

עבודה קצובה או עונתית

נשים ומשפחה

שינוי מקום מגורים

התפטרות עקב שינוי מקום מגורים, מסיבות שונות כגון:

גיוס או היבחרות