תנאי שימוש

עו"ד טל ריטרסקי (להלן: "בעל האתר") הינו בעל הזכויות הבלעדי של תוכן אתר זה (להלן: "האתר"), לרבות הטקסט, התכנון, העיצוב והקידוד. אין להעתיק ו/או להפיץ את האתר ו/או תכנים ו/או חלקים ממנו ללא קבלת רשות מראש ובכתב מאת בעל האתר.

על אף האמור לעיל, הינך רשאי/ת לצטט מאמרים וסיכומי פסיקה המופיעים באתר - ובלבד שעם כל ציטוט יופיעו באופן ברור ומודגש הבאים: שם הכותב, קישור (לינק) לכתובת הראשית של האתר () והודעה על כך שהכתוב נועד למידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי. מומלץ (אך אין חובה) להודיע לבעל האתר על הדבר. למען הסר ספק, יודגש כי מכירה של מאמרים ו/או סיכומי פסיקה (ו/או כל תוכן אחר של האתר) וכן שימוש בלמעלה מ-3 מהם - אסורים ללא קבלת רשות מראש ובכתב מאת בעל האתר.

כל הכתוב באתר הינו מידע כללי בלבד; אין בו משום חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי ע"י עורך דין ואין בו משום המלצה לנקיטה בהליכים ו/או הימנעות מהם. המידע באתר עשוי להיות חלקי ו/או להכיל טעויות ו/או השמטות ו/או אי-דיוקים ו/או להיות בלתי עדכני ו/או לא לפרט את כל המקרים ו/או החריגים הרלוונטים. בעל האתר אינו אחראי לכל מעשה ו/או מחדל כתוצאה מהסתמכות על הכתוב באתר. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אך ורק על אחריותו ומסיר כל אחריות מבעל האתר.

על השימוש באתר זה חלים דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהסכם זה ו/או מהאתר הינו בישראל, בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

תקופת ההתיישנות בגין כל עניין הנובע מהסכם זה ו/או מהאתר הינה של 6 חודשים.

תנאי השימוש עשויים להשתנות ללא התראה מוקדמת.

בגלישתך באתר הינך מביע/ה הסכמתך לכל האמור לעיל.