חוזה אחיד ליחידת נופש למשך 35 שנה כתנאי מקפח

מאת

בית המשפט קבע כי חוזה למתן שירותי מלונאות לתקופה ממושכת של 35 שנים ולאחר מכן תקופה נוספת לא מוגבלת בזמן, כאשר החברה העוסקת במתן שירותי נופש היא השולטת במחיר דמי האחזקה כמו גם בטיב השירות אשר ניתן על ידה ביחידת הנופש, ללא מתן אפשרות הפסקת השירות בהשתנות הנסיבות המפורטות לעיל - הינו סעיף המגביל את זכויות הלקוח באופן בלתי סביר, ומהווה תנאי מקפח.

ת"א (שלום ת"א) 60774/06 גלייזר נ' קלאב הוטלס אינטרנשיונל (א.ק.ה) בע"מ (ניתן ביום 13.5.2009)